Stage De Paques with Christian Tissier in Paris – Apr. 2014

Skupaj s TissiersSvetovno znani aikido seminar tako imenovani Stage De Paques pod vodstvom mojstra aikida Christian-a Tissier-a, Shihan-a, 7° Dan Aikikai iz Francije, se je odvijal od 19.04 do 24.04.2014 v Parizu.
Šest dnevnega seminarja se je udeležilo zelo veliko aikidok iz celega sveta kakor tudi iz Slovenije, katero so s svojo prisotnostjo zastopali člani iz Aikido Športnega Kluba Krim iz Iga pri Ljubljani.
20140423_103815Seminar je bil namenjen predvsem učiteljem klubov in nadaljevalcem, kjer so bile same tehnike prikazane in razložene do podrobnosti, kot je to vedno na seminarjih, ki jih organizira svetovno znan aikido mojster Christian Tissier. Tudi tokrat je bil seminar razdeljen na dva dela in sicer prvi del je trajal pribljižno eno tretjino vseh treningov, kjer se je delalo z bokenom ( leseni meč). Kot prvo smo za ogrevanje izvajali prostoročne vaje – Kesa Giri, Shomen Uchi, Kiri Kaeshi ipd, čemur je naprej sledilo delo v parih, kjer smo temeljito obdelali prvih pet osnovnih kat
20140423_103930 (Kihon Dachi) katere se imenujejo: Kesa Giri, Ashibarai Ukibune, Kiri Wari, Wari Zuki in Kurai Dachi z vsemi podrobnostmi. Vse te kate so nam bile prikazane za nižji in višji rang aikidok. Drugi del seminarja pa je trajal dve tretjini, kjer je bilo delo osredotočeno na samo aikido tehniko in z njo povezana sproščenost, pravilnost ter preciznost z vsemi detajli, ki ji sledijo, da je le ta lahko uporabna v realnosti in da nam lahko dejansko služi tudi kot samoobramba.
Kot ustanovitelj in glavni inštruktor v Aikido Klub Krim, ki sledim mojstru aikida Christian-u Tissier-ju že od leta 2009 lahko povem, da lahko s pravilnim in rednim treningom ter dobrim učiteljem kot je moj Sensei Christian Tissier narediš veliko na področju aikida kot samoobrambne veščine in upam ter želim, da se bo naš Aikido Klub Krim razvijal in rasel še naprej ter da bom lahko vse znanje, ki ga pridobivam od Sensei-a prenesel na vadeče našega kluba.

  Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Leave a Reply