Monthly Archives: January 2015

Aikido seminar with Christian Tissier in Extertal – Oct. 2014

Extertal 2014Zopet smo se odpravili na dolgo pot do Extertala na severnem delu Nemčije, kjer smo se iz Aikido Klub Krim udeležili eno tedenskega seminarja Aikida pod vodstvom svetovnega mojstra aikida Christian-a Tissier-a, Shihan-a, 7° Dan Aikikai. Tako kot vsako leto je bilo tudi na tem seminarjev veliko vadečih iz različnih držav daleč okoli.
En del dopoldanskega treninga je bil namenjen delu z lesenim mečem ali t.i. boken trening, kjer smo se osredotočili na serijo kat Aishin Kumi Tachi, katero sestavlja pet posameznih kat ki so:

Extertal 2014 3

  1. Kumi Tachi Kiri Dome
  2. Kumi Tachi Seigan
  3. Kumi Wakare Wari Zuke
  4. Kumi Tachi Kaeshi Kote
  5. Kumi Wakare Taoshi Uchi

 

 

Vseh pet kat nam je Sensei predstavil do podrobnosti za katere je potrebno kar nekaj spretnosti in razumevanja ter seveda ogromno treninga. Ostali del dopoldanskega in popoldanski trening pa je bil namenjen sami aikido tehniki, kjer so bile prikazane in do potankosti razložene določene napredne tehnike, katere so pomembne tako za višje range kot tudi za posamezne učitelje oziroma vaditelje te japonske borilne veščine. Kot vedno je bil povdarek na sproščenem izvajanju tehnike Torija in korektnem napadu Ukeja ter njegovem sproščenem sprejemanju, ki se zaključi s pravilnim padcem, če je to potrebno.

Extertal 2014 1 Extertal 2014 2

Pri seminarjih ki jih vodi Christian Tissier in kjer je prisotno veliko aikidok višjega ranga – 4° Dan, 5° Dan in 6° Dan, je trening za nižje pasove 1° Dan, 2° Dan in 3° Dan zelo dobrodošel, ker imaš poleg dobrega Sensei-ja tudi možnost izvajati tehniko na višjem nivoju z višjimi stopnjami, kjer lahko začutiš samo tehniko in občutiš pravilnost le-te, ker ni vlečenja, porivanja ali uporabe sile, je zgolj Aikido v pravem pomenu besede.
V našem Aikido Klub Krim se zavedamo strokovnosti in pomembnosti takih naprednih seminarjev, kajti le tako lahko nadgrajujemo naše napredovanje in s tem omogočimo kvalitetni trenin vsem vadečim, ki nam to zaupajo in prihajajo na naše treninge.

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si