Monthly Archives: March 2014

Aikido seminar with Bruno Gonzalez in Budapest – Mar. 2014

Bruno Budapest 032014 093318Dvodnevni seminar, ki se je odvijal na Madžarskem v Budimpešti, je potekal pod okriljem znanega mojstra aikida Bruno Gonzalez iz Francije. Tudi tokrat se nas je zbralo kar nekaj aikidok iz različnih držav od katerih je bila slaba tretjina iz različnih klubov Slovenije, med katerimi je bil tudi Aikido  Klub Krim iz občine Ig, kateri je redni gost na seminarjih širom po Evropi.  Bruno Budapest 032014 100430Tudi tokrat je bil poudarek na pravilni izvedbi same aikido tehnike kakor tudi pri pravilnem rokovanju z bokenom – lesenim mečem, ki je nepogrešljivo orožje pri večini mednarodnih seminarjev.  Veliko je bilo poudarka tudi na zaključevanju tehnike predvsem na strani uke-ja ( napadalca ), kateri sprejema tehniko, ki jo izvaja tori ( izvajalec tehnike ) in jo po potrebi zaključi s pravilno sproščeno izvedenim ukemi-jem.

Bruno Budapest 032014 100529

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si