Cene vadnine za eno mesečni trening dvakrat tedensko:

Osnovnošolci:      35,00€
Študenti, Dijaki:  40,00€
Odrasli:                45,00€

Vsi vadeči, ki bi radi postali člani Aikido Športnega Kluba Krim morajo plačati letno članarino, katera mora biti plačana na tekoči račun kluba za tekoče šolslko leto in znaša 25,00 €

Prosimo, da vadnino za tekoči mesec poravnate do desetega v mesecu na transakcijski račun kluba !!!!

Naslov:         Aikido klub Krim, Dobravica 9a, 1292 Ig
Račun:          SI56  1914  0501  0894  419 
Namen:         Plačilo vadnine za tekoči mesec  - mesec za katerega plačujete vadnino
Referenca:   tekoči mesec in leto - primer za januar 2014 / 00     01-2014

 

Translate

 

Logotip

 

Lokacija treningov

Treningi se izvajajo v okolici Ljubljane, na Igu in Škofljici.

zemljevid
Klikni na sliko za povečavo.