Aikido seminar with Christian Tissier in Extertal – Oct. 2014

Extertal 2014Zopet smo se odpravili na dolgo pot do Extertala na severnem delu Nemčije, kjer smo se iz Aikido Klub Krim udeležili eno tedenskega seminarja Aikida pod vodstvom svetovnega mojstra aikida Christian-a Tissier-a, Shihan-a, 7° Dan Aikikai. Tako kot vsako leto je bilo tudi na tem seminarjev veliko vadečih iz različnih držav daleč okoli.
En del dopoldanskega treninga je bil namenjen delu z lesenim mečem ali t.i. boken trening, kjer smo se osredotočili na serijo kat Aishin Kumi Tachi, katero sestavlja pet posameznih kat ki so:

Extertal 2014 3

  1. Kumi Tachi Kiri Dome
  2. Kumi Tachi Seigan
  3. Kumi Wakare Wari Zuke
  4. Kumi Tachi Kaeshi Kote
  5. Kumi Wakare Taoshi Uchi

 

 

Vseh pet kat nam je Sensei predstavil do podrobnosti za katere je potrebno kar nekaj spretnosti in razumevanja ter seveda ogromno treninga. Ostali del dopoldanskega in popoldanski trening pa je bil namenjen sami aikido tehniki, kjer so bile prikazane in do potankosti razložene določene napredne tehnike, katere so pomembne tako za višje range kot tudi za posamezne učitelje oziroma vaditelje te japonske borilne veščine. Kot vedno je bil povdarek na sproščenem izvajanju tehnike Torija in korektnem napadu Ukeja ter njegovem sproščenem sprejemanju, ki se zaključi s pravilnim padcem, če je to potrebno.

Extertal 2014 1 Extertal 2014 2

Pri seminarjih ki jih vodi Christian Tissier in kjer je prisotno veliko aikidok višjega ranga – 4° Dan, 5° Dan in 6° Dan, je trening za nižje pasove 1° Dan, 2° Dan in 3° Dan zelo dobrodošel, ker imaš poleg dobrega Sensei-ja tudi možnost izvajati tehniko na višjem nivoju z višjimi stopnjami, kjer lahko začutiš samo tehniko in občutiš pravilnost le-te, ker ni vlečenja, porivanja ali uporabe sile, je zgolj Aikido v pravem pomenu besede.
V našem Aikido Klub Krim se zavedamo strokovnosti in pomembnosti takih naprednih seminarjev, kajti le tako lahko nadgrajujemo naše napredovanje in s tem omogočimo kvalitetni trenin vsem vadečim, ki nam to zaupajo in prihajajo na naše treninge.

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Christian Tissier in Roque Brune S/A – Jul. 2014

CHRISTIAN-TISSIERPonovno smo se iz Aikido Športni Klub Krim udeležili štirinajst dnevnega seminarja na jugu Francije v prelepem kraju Roquebrune S/A, ki ga je vodil svetovno znani mojster aikida Christian Tissier, Shihan, 7° Dan, Aikikai iz Tokya. Tudi tokrat se je seminarja udeležilo več kot dvesto aikidok iz celega sveta. Večinoma so to že redni obiskovalci, med katerimi pa se vedno pojavi tudi nekaj novih obrazov.

DSC_1406Tudi tokrat je prvi del treninga potekal z lesenim mečem ( Boken ), kjer smo za ogrevanje izvajali prostoročne udarce z bokenom kot so: Kesa giri, Kiri kaeshi, Yokomen uchi, Shomen uchi, ….. nakar smo se se posvetili raznim katam, kjer se dela v parih. Pri vseh tehnikah z orožjem  – Jo in Boken je bil poudarek na sproščenosti, preciznosti in pravilnim gibanjem telesa.  Tudi drugi del treningov, ki je bil namenjen sami aikido tehniki je bilo potrebno prav tako izvajati sproščeno, precizno, dinamično, brez vlečenja ali porivanja partnerja in brez uporabe sile. To pomeni, da je aikido primeren za vsakega ne glede na spol in starost. Ker je bilo tukaj veliko vadečih višjega ranga, je bil tudi trening bolj napreden, saj si lahko dobil dober občutek kdaj je tehnika pravilno izpeljana ( kot uke – tisti ki napada ) in povratno informacijo, če sam izvajaš tehniko pravilno ( kot tori – tisti, ki izvaja tehniko ), česar pri delu z začetniki ne moreš začutiti. Zato je pomembno obiskovati takšne seminarje zaradi pravilnega in strokovnega učenja ter uspešnega napredovanja.

DSC_1393DSC_1423

V popoldanskem času ob torkih in četrtkih pa smo se posvetili delu z Jo-jem, kjer smo večino časa namenili raznim tehnikam, ki se izvajajo v paru.

 

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Stage De Paques with Christian Tissier in Paris – Apr. 2014

Skupaj s TissiersSvetovno znani aikido seminar tako imenovani Stage De Paques pod vodstvom mojstra aikida Christian-a Tissier-a, Shihan-a, 7° Dan Aikikai iz Francije, se je odvijal od 19.04 do 24.04.2014 v Parizu.
Šest dnevnega seminarja se je udeležilo zelo veliko aikidok iz celega sveta kakor tudi iz Slovenije, katero so s svojo prisotnostjo zastopali člani iz Aikido Športnega Kluba Krim iz Iga pri Ljubljani.
20140423_103815Seminar je bil namenjen predvsem učiteljem klubov in nadaljevalcem, kjer so bile same tehnike prikazane in razložene do podrobnosti, kot je to vedno na seminarjih, ki jih organizira svetovno znan aikido mojster Christian Tissier. Tudi tokrat je bil seminar razdeljen na dva dela in sicer prvi del je trajal pribljižno eno tretjino vseh treningov, kjer se je delalo z bokenom ( leseni meč). Kot prvo smo za ogrevanje izvajali prostoročne vaje – Kesa Giri, Shomen Uchi, Kiri Kaeshi ipd, čemur je naprej sledilo delo v parih, kjer smo temeljito obdelali prvih pet osnovnih kat
20140423_103930 (Kihon Dachi) katere se imenujejo: Kesa Giri, Ashibarai Ukibune, Kiri Wari, Wari Zuki in Kurai Dachi z vsemi podrobnostmi. Vse te kate so nam bile prikazane za nižji in višji rang aikidok. Drugi del seminarja pa je trajal dve tretjini, kjer je bilo delo osredotočeno na samo aikido tehniko in z njo povezana sproščenost, pravilnost ter preciznost z vsemi detajli, ki ji sledijo, da je le ta lahko uporabna v realnosti in da nam lahko dejansko služi tudi kot samoobramba.
Kot ustanovitelj in glavni inštruktor v Aikido Klub Krim, ki sledim mojstru aikida Christian-u Tissier-ju že od leta 2009 lahko povem, da lahko s pravilnim in rednim treningom ter dobrim učiteljem kot je moj Sensei Christian Tissier narediš veliko na področju aikida kot samoobrambne veščine in upam ter želim, da se bo naš Aikido Klub Krim razvijal in rasel še naprej ter da bom lahko vse znanje, ki ga pridobivam od Sensei-a prenesel na vadeče našega kluba.

  Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Stéphane Goffin in Wien – Apr. 2014

Stephane GoffinDvodnevni aikido seminar, ki so je odvijal v Avstriji na Dunaju 5 in 6 aprila 2014, katerega organizator je bil Dojo Aiki No Michi. Glavni mojster aikida je bil Stéphane Goffin, 6° Dan, aikikai.  Kakor pri vseh podobnih seminarjih priznanih mojstrov aikida smo tudi pri Stéphan-u Goffin-u del le tega posvetili tehnikam z bokenom ( leseni meč ), kjer smo izvajali tako prostoročne tehnike kot tudi tehnike v paru, ostali čas pa smo posvetili naprednim aikido tehnikam, katere so zelo pomembne predvsem za inštruktorje raznih klubov.

Sankyo Stephane DaniloTudi tukaj je bil velik poudarek na pravilnem izvajanju same tehnike ter nekaterimi detajli, ki so zelo pomembni, da se lahko le ta uspešno uporabi v obrambne namene. S tem lahko nasprotnika sporavimo iz ravnotežja, ga spravimo na tla in ga tudi po potrebi onesposobimo za nadaljnji napad. Tudi toktar smo se seminarja udeležili iz našega – Aikido Športni Klub Krim iz občine Ig.

20140405_170603     20140405_103427     20140405_170620

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Bruno Gonzalez in Budapest – Mar. 2014

Bruno Budapest 032014 093318Dvodnevni seminar, ki se je odvijal na Madžarskem v Budimpešti, je potekal pod okriljem znanega mojstra aikida Bruno Gonzalez iz Francije. Tudi tokrat se nas je zbralo kar nekaj aikidok iz različnih držav od katerih je bila slaba tretjina iz različnih klubov Slovenije, med katerimi je bil tudi Aikido  Klub Krim iz občine Ig, kateri je redni gost na seminarjih širom po Evropi.  Bruno Budapest 032014 100430Tudi tokrat je bil poudarek na pravilni izvedbi same aikido tehnike kakor tudi pri pravilnem rokovanju z bokenom – lesenim mečem, ki je nepogrešljivo orožje pri večini mednarodnih seminarjev.  Veliko je bilo poudarka tudi na zaključevanju tehnike predvsem na strani uke-ja ( napadalca ), kateri sprejema tehniko, ki jo izvaja tori ( izvajalec tehnike ) in jo po potrebi zaključi s pravilno sproščeno izvedenim ukemi-jem.

Bruno Budapest 032014 100529

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Christian Tissier in Extertal – Oct. 2013

christian-tissier-BWChristian tissier nas je ponovno presenetil in navdušil z svojim seminarjem, ki je bil organiziran v Nemčiji v mestecu Extertal, kar je pribljižno tisoč kilometrov stran iz Ljubljane. Seminar se je pričel 27.10.2013 in je trajal šest dni. Udeležilo se ga je pribljižno 150 aikidok iz različnih držav, kot je to ponavadi. Treba je ponovno poudariti, da so njegovi seminarji v samem vrhu, kar se tiče obiskovanja in seveda  same tehnike, ki je

2013-10-30 09.29.32precizna in profesionalna. Seminar je bil kot ponavadi obogaten s tehnikami bokena (lesen meč), kar je popestrilo treninge. Bilo je veliko induvidualnega ter tudi timskega dela kot so razne kate, usklajeni napadi in podobno, kjer je bil zopet

2013-10-30 09.30.23poudarek na pravilnem in točnem gibanju, kar je bilo  podkrepljeno s sproščenimi gibi, seveda brez uporabe moči ali porivanja in vlečenja napadalca. Tak seminar je namenjen za vse tiste, ki želijo uspešno napredovati v znanju aikida

2013-10-29 10.39.40in ga uspešno prenašati na svoje učence  v klubih, kar je pomembno tudi za naš novo nastali  Aikido Klub Krim, katerega ustanovitelj in tudi glavni inštruktor Danilo Zorko že nekaj let uspešno sledi tej smeri in  principom, ki jih uči mojster Christian Tissier Shihan,7° Dan, Aikikai iz Tokia. S tem bi radi dosegli svoj zastavljeni cilj, da bomo uspešni klub in da nam bodo vadeči zaupali in se nam pridružili na tej poti.

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Bruno Gonzalez in Budapest – Oct. 2013

Bruno-Gonzalez-1Dvodnevni aikido seminar z Brunom Gonzalez, 5° Dan, ki se je odvijal v Budimpešti, katerega se je udeležilo tudi nekaj aikidok iz slovenskih klubov, med katerimi je bil tudi Aikido Klub Krim, katerega je zastopal predsednik Danilo Zorko, 2° Dan Aikikai. Bili so prisotni tudi vadeči iz sosednjih držav, kot je to že običajno. Pribljižnjo tretjino treninga smo posvetili delu z Jo-jem, ostali trening pa je bil namenjen izvajanju osnovnih tehnik z velikim poudarkom na pravilnem gibanju in odmiku  od napadalca ob pravem trenutku ter sproščenosti in preciznosti ob izvajanju tehnik. Podobno je bilo tudi pri rokovanju z leseno palico – Jo. Seminar je bil polen dobre volje in pozitivne energije.

2013-10-12 16.05.24 2013-10-12 16.06.09

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Christian Tissier in Belgium – Aug. 2013

DSC_0127Osem dnevni aikido seminar na Belgijskem koncu v majhnem mestu Cerfontaine, katerega se je udeležilo kar precej  aikidok iz različnih držav, tudi iz Slovenije. Kot ponavadi smo se tudi tokrat iz Aikido Klub Krim udeležili nepozabnega potenja, za katerega je poskrbel priznani francoski mojster aikida Christian Tissier, Shihan, 7° Dan, Aikikai. Tudi tukaj je bilo treniranje pravi užitek, saj je bilo zelo veliko višje rangiranih aikidok, kot

DSC_0139  so: 4°, 5°, 6° in celo 7° Dan – Dany Leclerre, Shihan, s katerim sem imel možnost tudi sam izvajati par tehnik tako kot lansko leto v Wegimont-u. Lahko povem, da Dany tudi ko dela z nižjimi rangi sprejme tehniko in tudi ukemi brez zadrškov in brez egota, kot se to ponavadi dogaja pri ……….. .  Tudi tukaj je Tissier poskrbel za kvalitetno delo z Boken-om, Jo-jem in ostalo aikido tehniko, kjer je bil povdarek zopet na preciznosti, sproščenosti ter

DSC_0082 pravilnem gibanju, brez uporabe moči, vlečenja ter porivanja nasprotnika. Ko tukaj delaš z višjimi pasovi lahko zares začutiš in spoznaš, da se tehnika lahko izvede brez  da bi uke to začutil kot bolečino ali neugodje. To je bil še eden uspešen seminar priznanega mojstra, ki je zelo pomemben za napredovanje.

DSC_0105  2013-08-16 11.52.02

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

Aikido seminar with Christian Tissier in Roque Brune S/A – Jul. 2013

2013-07-29 11.57.35Dvo tedenski aikido poletni seminar na jugu Francije v majhni vasici Roque Brune Sur Argens, ki ga že mnogo let zapored organizira Christian Tissier, Shihan, 7° Dan Aikikai iz Tokia in kjer se zbere veliko aikidok iz celega sveta. Tu lahko vsak posameznik ali družina združi poletni dopust z dobrimi treningi na visokem nivoju. Dnevi so tukaj zelo vroči kar se pozna tudi v Doju, kjer se začneš potiti že ob samem gledanju, noči pa so prijetno hladne, da se lahko spočiješ za naslednji dan.

2013-08-07 12.37.07S tem seminarjem se je za naš novo nastali Aikido klub Krim in predvsem za ustanovitelja in glavnega inštruktorja Danila Zorko zgodila velika sprememba v svetu aikida;

  • glede na to, da Danilo zadnjih nekaj let neprestano sledi Tissier-jevi smeri in se udeležuje večino njegovih seminarjev širom po Evropi, se je odločil na podlagi znanja in izkušenj, ki jih je pridobil na tej poti odpreti svoj klub in poskušati omogočiti vadečim, ki mu bodo sledili, kvalitetne in zanimive treninge in si tako tudi pridobiti zaupanje vseh obiskovalcev. Pri tem mu je bil v veliko pomoč tudi prijatelj Andrj Bizjak prav tako aikidoka, 1° Dan Aikikai – stopnja Shodan, ki se je prav tako udeležil nekaterih Tissier-jevih seminarjev, predvsem v Parizu.
  • druga sprememba je bila zamenjava svojega Sensei-ja, ki je bil do tega seminarja Wilko Vriesman iz Nizozemske, ki je tudi tehnični direktor Aikikai zveze Slovenije, sedaj pa je predvsem in čisto po lastni želji in volji Danila Zorko njegov Sensei Christian Tissier iz Francije

2013-07-29 11.58.39Danilo Zorko je tudi edini aikidoka iz Slovenije, ki je opravil izpit za 2° Dan Aikikai – stopnja Nidan pri svojem novem Sensei-ju Christian-u Tissier-ju, Shihan, 7°Dan Aikikai v Tokiu, za kar je pripomogla zgolj odločitev Danila in potrditev Tissier-ja, za kar je v prvi vrsti pripomoglo udeleževanje na njegovih seminarjih in resnosti Danila, ki želi biti uspešen in predvsem na pravi poti ter je edini v Slkoveniji s toliko urami treningov pri svetovnem mojstru aikida Christian-u Tissier-ju iz Francije.

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si

 

 

Aikido seminar with Christian Tissier in Turin – Jun. 2013

700_3088 - Copia NDvodnevni aikido seminar v Italiji v mestu Torino pod vodstvom Shihan-a Christian-a Tissier-a je potekal čez vikend ( sobota in nedelja ) Poleg nekaj francozev in naše malenkosti iz sedajšnjega  – Aikido Klub Krim je bilo največ vadečih iz bližnje in daljne okolice Turina. Nekaj časa je bilo namenjeno delu z Bokenom, ostali čas pa je bil posvečen izvajanju tehnika, kot so; Ikkyo, Nikyo, Shiho-nage, Irimi-nage, Kote-gaeshi in podobno z napadi Shomen-uchi, Katatedori in mogoče še kaj. Treningi so bili dinamični in s poudarkom na sprejemanje in harmonijo med partnerji, ker le tako lahko napredujeta tako Tori kot Uke. Ni pa manjkalo tudi detajlov, ki so pomembni za zaključek osnovne in napredne tehnike.

DSC_6862  700_3043

Aikido LOGO beliwww.aikidokrim.si